Skyltning & exponering

Första intrycket av en exponerad yta är avgörande för kunden. Exponeringens främsta uppgift är att inspirera och skapa köplust samt leda till ökad försäljning.

Det uppnår vi genom effektiva och återkommande skyltningar och en personlig prägel i ett skyltfönster, butik eller på andra försäljningsytor och marknadsplatser.

Vi planerar och skapar koncept för olika teman och kampanjer, där vi sätter samman dekor, färg, form och produkter till en intressant och inspirerande helhet.

 • Skyltning_exponering
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4 (2)
 • skyltning & exponering
 • 4
 • under skyltning exponering1
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 6
 • 5
 • under skyltning exponering
 • 14